Projektit

Ammattimaista projektinhallintaa

Johdamme IT-projekteja käytännönläheisen Cadence™-mallin mukaisesti, jolloin jokainen projekti perustuu vahvaan etukäteissuunnitteluun ja mittarien määrittämiseen hyötyjen ja muuttuvien tekijöiden kartoittamiseksi.

Projektin muuttuvat kulmakivet ovat mallin mukaan

 

  Kustannukset      Aikataulut      Suorituskyky

 

joita johdamme ja hallinnoimme huolellisella suunnittelulla ja projektiseurannalla. Projektisuunnitelma perustuu aina koko tiimin osallistumiseen ja sitoutumiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarjoamamme projektijohtaminen on etupainotteista ja kustannustehokasta, sillä pystymme reagoimaan mahdollisiin muutoksiin nopeasti ja välttämään näin virheitä sekä ylimääräisiä kulueriä. Invisible ICT johtaa ja toteuttaa IT-projektinne ammattimaisella otteella yrityksenne tarpeet ja resurssit huomioiden.